Informacionet e Kontaktit

Prishtinë, Kosovë

Jemi aktiv 24/7

19 N ë n t o r 2021
M i s i o n i ynë më 14 N ë n t o r 2021
për K a m e n i c ë n u përmbushë me
sukses të plotë.

P.S. Të moqmit kanë thënë “Mos i nguc
GREJZIT me krone se nuk të del mirë”
B.S.

Ka shkruar në facebook, Begzad Sinani,ish Kryetar i Kamenices.

Share: