Informacionet e Kontaktit

Prishtinë, Kosovë

Jemi aktiv 24/7

Gjykata Supreme ka hedhur poshtë si të palejuar ankesën e OJQ-së GERMIN lidhur me vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) për verifikimin e aplikacioneve për regjistrim e votuesve jashtë Kosovës.

“Kolegji i Gjykatës Supreme, në çështjen juridike të apelit të organizatës joqeveritare “GERMIN”, të paraqitur kundër vendimit nr. 42-2021 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke vendosur sipas ankesës të organizatës Joqeveritare “GERMIN”, të paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa Anr.1/2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 18.01.2021, hodhi poshtë si të palejuar ankesën e “GERMIN” thuhet në komunikaten e gjykates.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.