Informacionet e Kontaktit

Prishtinë, Kosovë

Jemi aktiv 24/7

Gjyqtarja Gresa Caka – Nimani është zgjedhur sot në pozitën e kryetare së Gjykatës Kushtetuese.

Gjyqtarja Caka-Nimani do të fillojë të ushtrojë detyrën e kryetares së Gjykatës Kushtetuese të Kosovës më 26 qershor 2021, pasi që të përfundojë mandati i kryetares aktuale të Gjykatës, Arta Rama-Hajrizi. Mandati i kryetares së Gjykatës Kushtetuese të Kosovës është tri vjeçar.

Share: