Informacionet e Kontaktit

Prishtinë, Kosovë

Jemi aktiv 24/7

As the holy month of Ramadan comes to an end, Jill and I send our warmest greetings to all those celebrating Eid. May you be well throughout the year. Eid Mubarak.

Me kalimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, unë dhe Jilli dërgojmë përshëndetjet tona më të ngrohta për të gjithë ata që festojnë Bajramin. Qofshit mirë gjatë gjithë vitit. Eid Mubarak.

Ka shkruar Presidenti Amerikan

Share: