Informacionet e Kontaktit

Prishtinë, Kosovë

Jemi aktiv 24/7

Shqiprim Arifi është zgjedhur kryetar i Komunës së Preshevës pasi nga kjo pozitë u shkarkua Ardita Sinani.

Në seancën e katërt të kuvendit komunal në Preshevë, Arifi mori 20 vota, për t’u kthyer në karrigen e kryetarit.

Në pozitën e zëvendëskryetarit të Komunës u caktua Almin Shaqiri.

Në seancën e sotme të kuvendit me shumicë votash u votua edhe lista e anëtarëve të Këshillit Komunal.

Në këtë mbledhje të rregullt këshilltarët e shumicës shkarkuan edhe zëvendëssekretarin e Kuvendit dhe e emëruan Mendim Berisha në këtë pozitë.

Share: