Informacionet e Kontaktit

Prishtinë, Kosovë

Jemi aktiv 24/7
  1. N ë n t o r 2021
    K a m e n i c ë

Unë votova, dil voto edhe Ti !

Jam shumë i lumtur e po ndihem i relaksuar që me votën time do të mundësoj

RIHAPJEN E SHKOLLAVE SHQIPE NË FSHATRAT DHE LOKALITETET ME POPULLATË TË KONSIDERUESHME NË KOMUNËN E KAMENICËS.
U r i m e e g ë z u a r !

Ka shkruar në facebook, ish Kryetari i Kamenices Begzad Sinani

Share: